Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Słupskiego w spinningu 2015

Posted: 18/08/2015 by wwksdorado in zawody - historia

Mistrzostwa Okręgu Słupskiego PZW  w Wędkarstwie Spinningowym 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  nr 1

Zarząd Okręgu PZW w Słupsku informuje, że w dniach 26-27 września 2015r. na jeziorze Rychnowskim odbędą się Spinningowe Mistrzostwa Okręgu . Organizacja i przeprowadzenie zawodów zostaje powierzona Klubowi WKS DORADO Człuchów.

I Zasady sportowe i organizacyjne.

1.W Mistrzostwach  prawo startu mają ubiegłoroczny Mistrz Okręgu oraz zawodnicy kół i klubów-członkowie Okręgu Słupskiego.

  1. Zawody zostaną rozegrane na „żywej rybie” w klasyfikacji indywidualnej bez podziału na kategorie wiekowe , w dwóch sektorach i dwóch turach po 7 godz. każda.
  2. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o aktualne przepisy zawarte w „Zasadach organizacji sportu wędkarskiego w PZW\”.

4  Zawodnicy zgłaszają się na zawody z własnymi łodziami, wyposażonymi w środki bezpieczeństwa . W zgłoszeniach prosimy podać kto jest dysponentem łodzi. Zgłoszenie przez zawodnika, że jest dysponentem łodzi jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dolosowanie drugiego zawodnika. Zgodnie z „Zasadami organizacji sportu wędkarskiego\” część III.2 pkt 5.3 organizator na podstawie zgłoszeń zawodników przeprowadzi losowanie obsad jednostek pływających na siedem dni przed zawodami, a lista wylosowanych obsad zostanie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej Okręgu PZW w Słupsku. Organizator nie zapewnia łodzi. Każdy zawodnik musi posiadać siatkę wędkarską z obręczami i podbierak. Zawodnik ma prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika elektrycznego lub spalinowego. Maksymalna moc silników  nie jest określona. Jednostki pływające mogą się poruszać z maksymalną szybkością do 35 km/h. Obsadę jednostki pływającej obowiązują przepisy żeglugi na wodach śródlądowych.

 

  1. Zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska, nr tel. nazwą kola lub klubu, wskazaniem dysponenta łodzi należy przekazać do 26 sierpnia do biura ZO PZW w Słupsku ul. 3Maja 65A.tel 59 84-36-341 fax 59 84-36-341 mail pzwslupsk@wp.pl

 

6.Za udział w zawodach o mistrzostwo okręgu koszty uczestnictwa swoich zawodników pokrywają kluby i koła. Opłatę startową w wysokości  100,00 zł należy przekazać do 26 sierpnia na konto Klubu DORADO z adnotacją „Mistrzostwa Okręgu 2015” Klub Spinningowy DORADO;  Ul. Słowackiego 3; 77-300 Człuchów PKO BP: 47 1020 4665 0000 3602 0027 1676

  1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Ośrodku WOPR Człuchów.
  2. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy organizują we własnym zakresie. W okolicy zbiornika znajduje się kilka ośrodków wypoczynkowych oferujących zakwaterowanie i wyżywienie np.:

-Ośrodek wypoczynkowy OSIR Człuchów ul.Szkolna 1 tel. 59 83 42 553

– Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie ul. Koszalińska 2a tel. 59 83 43 492

Łódzki Ośrodek Wczasowy w Rychnowach tel. 59 83 23 360

9.Wszystkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela kol. Wojciech Jażdżewski Tel. kom. 663556517 i kol. Mirosław Ścibisz tel. Kom.602129293

Za Kapitanat Sportowy

Józef Janowski

Wiceprezes ZO PZW

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.