W dniach 26-27.09.2015r. rozegrane zostały indywidualne spinningowe Mistrzostwa Okręgu słupskiego w kategorii senior. Gospodarzem i organizatorem był klub DORADO. Do startu w zawodach stanęło 19 zawodników ze zgłoszonych 20.

IMAG0129

Przy pięknej, słonecznej lecz wietrznej pogodzie zawodnicy rywalizowali pomiędzy sobą o tytuł Mistrza Okręgu słupskiego i o prawo startu w Mistrzostwach Polski.IMAG0132W zawodach zawodnicy złowili łącznie przez dwa dni zmagań 5 punktowanych szczupaków i 57 punktowanych okoni.IMAG0140Największy szczupak mierzył 65,5 cm. złowił go kol. Jankowski Grzegorz z Miastka. Największy okoń zawodów mierzył 30,4 cm. złowił go kol. Duniec Krzysztof z Człuchowa.IMAG0137

Wyniki Indywidualnych Spinningowych Mistrzostw Okręgu Słupskiego 2015.
2015-09-30 17.16.12

I miejsce- Grzegorz Jankowski PZW Miastko

 

 

II miejsce- Mirosław Ścibisz PZW Człuchów

 

 

III miejsce- Ireneusz Kurkin PZW Koczała

 

wojtek 001

 

 

Reklamy

Ogłoszenie

Posted: 24/09/2015 by wwksdorado in zawody - historia

Zarząd Okręgu PZW Słupsk oraz Zarząd Klubu WKS Dorado informują , ze w dniach 26-27.09.2015 odbędą się na jeziorze Rychnowskim Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie spinningowym parami z łodzi. W związku z tym obowiązuje zakaz połowu ze środków pływających w dniu 26.09.2015 w godzinach 10:00-16:00 i 27.09.2015 w godzinach 10:00-16:00.

                                                                                                                                                                            Zarząd Okręgu PZW Słupsk

                                                                                                                                                                    Zarząd Klubu WKS Dorado

Losowanie sektorów i par na łodzi-spinningowe Mistrzostwa Okręgu Słupskiego 26-27.09.2015r.
L.p. Imię i nazwisko zawodnika dyspo-nent wodzi nr. Tel. koło, klub PZW sektor              I tury nr. Pary na lodzi
1 Jakubowiak Tomasz X 783 294 154 Kolejarz Słupsk A 1
2 Skwarczak Zdzisław 698 660 909 Przechlewo A
3 Ziniewicz Krzysztof X 605 047 165 Kolejarz Słupsk A 2
4 Lubiński Ryszard 662 164 755 Człuchów A
5 Kurkin Ireneusz 784 696 087 Koczała A 3
6 Bojanowski Janusz X 509 279 933 Dorado Człuchów A
7 Duniec Krzysztof X 601 918 126 Człuchów A 4
8 Majewski Marcin 668 171 119 Wędkarz Słupsk A
9 Kuczyński Dariusz 603 256 171 Trzy Rzeki Słupsk A 5
10 Jankowski Grzegorz X 608 080 346 Miastko A
11 Bdzikot Marek 608 042 071 Miastko B 6
12 Chościłowicz Andrzej X 607 506 461 Kolejarz Słupsk B
13 Kondrat Grzegorz 609 234 570 Wędkarz Słupsk B 7
14 Jażdżewski Wojciech X 663 556 517 Dorado Człuchów B
15 Orłowicz Mirosław 600 005 521 Wędkarz Słupsk B 8
16 Ścibisz Mirosław X 602 129 293 Człuchów B
17 Stańczyk Jacek X 531 032 324 Przechlewo B 9
18 Jażdżewski Andrzej X 662 950 172 Dorado Człuchów B
19 Kuźniak Marian X 666 052 881 Koczała B 10
20 Masalski Grzegorz X 600 238 219 Wędkarz Słupsk B

MISTRZOSTWA OKRĘGU SŁUPSKIEGO PZW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM

Komunikat organizacyjny nr.2

Zarząd okręgu PZW w Słupsku informuje, że w dniu 26.08.2015r. upływa termin zgłoszeń i wpłat na Indywidualne Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Słupskiego 26-27 września 2015r. na jeziorze Rychnowskim w Człuchowie.

I Zasady sportowe i organizacyjne:

 1. Zawody zostaną rozegrane na „żywej rybie” w klasyfikacji indywidualnej bez podziału na kategorie wiekowe, w dwóch sektorach i dwóch turach po 6 godzin każda (zmiana z 7 na 6)
 2. Ryby punktowane na zawodach:

Szczupak- 50 cm – 750 pkt. + 50 pkt. Za każdy rozpoczęty cm

Okoń – 18 cm -50 pkt. +20 pkt. Za każdy rozpoczęty cm

Do punktacji zalicza się 15 sztuk ryb wybranych przez zawodnika. Ryby do punktacji zaznacza w karcie startowej zawodnik i potwierdza własnym podpisem

 1. Zawody zostaną rozegrane na jez. Rychnowskim w dwóch sektorach A i B. Biuro zawodów i start zawodników odbędą się z ośrodka WOPR Człuchów.
 2. W przypadku nie przybycia zgłoszonej załogi lub zawodnika opłaty startowe za zawody nie będą zwracane.
 3. Harmonogram zawodów:

26.09.2015r. (sobota) – Ośrodek  WOPR

8:00-9:00- Wodowanie łodzi i rejestracja zawodników.

9:00-9:30- Odprawa sędziowska, przegląd łodzi i wyposarzenia

9:30-10:00- Wypłynięcie na sektory i przygotowanie do I TURY

10:00-16:00- Czas trwania I TURY zawodów

16:00-16:15- Spłynięcie zawodników z sektorów

16:15-17:30- Obiad, praca komisji sędziowskiej

17:30- Ogłoszenie wyników I TURY

27.09.2015r.(Niedziela) –Ośrodek  WOPR

8:00-9:00- Wodowanie łodzi

9:00-9:30- Odprawa sędziowska

9:30-10:00- Wypłynięcie na sektory i przygotowanie do II TURY

10:00-16:00- Czas trwania II TURY zawodów

16:00-16:15- Spłynięcie zawodników z sektorów

16:15-17:30- Obiad, praca komisji sędziowskiej

17:30-18:00- Ogłoszenie wyników zawodów i wręczenie pucharów i dyplomów

18:00- Zakończenie zawodów

UWAGA!- Organizator zawodów zastrzega sobie prawo dokonania zmian w harmonogramie zawodów. Wszystkie pytania dotyczące zawodów prosimy kierować do kolegi Wojciecha Jażdżewskiego tel.663556517 oraz do kolegi Mirosława Ścibisza tel. 602129293.

 

                                                                                                        Za Kapitanat Sportowy

                                                                                                              Józef Janowski

                                                                                                          Wiceprezes ZO PZW

RYCHNOWSKIE SEKTORY

Mistrzostwa Okręgu Słupskiego PZW  w Wędkarstwie Spinningowym 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  nr 1

Zarząd Okręgu PZW w Słupsku informuje, że w dniach 26-27 września 2015r. na jeziorze Rychnowskim odbędą się Spinningowe Mistrzostwa Okręgu . Organizacja i przeprowadzenie zawodów zostaje powierzona Klubowi WKS DORADO Człuchów.

I Zasady sportowe i organizacyjne.

1.W Mistrzostwach  prawo startu mają ubiegłoroczny Mistrz Okręgu oraz zawodnicy kół i klubów-członkowie Okręgu Słupskiego.

 1. Zawody zostaną rozegrane na „żywej rybie” w klasyfikacji indywidualnej bez podziału na kategorie wiekowe , w dwóch sektorach i dwóch turach po 7 godz. każda.
 2. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o aktualne przepisy zawarte w „Zasadach organizacji sportu wędkarskiego w PZW\”.

4  Zawodnicy zgłaszają się na zawody z własnymi łodziami, wyposażonymi w środki bezpieczeństwa . W zgłoszeniach prosimy podać kto jest dysponentem łodzi. Zgłoszenie przez zawodnika, że jest dysponentem łodzi jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dolosowanie drugiego zawodnika. Zgodnie z „Zasadami organizacji sportu wędkarskiego\” część III.2 pkt 5.3 organizator na podstawie zgłoszeń zawodników przeprowadzi losowanie obsad jednostek pływających na siedem dni przed zawodami, a lista wylosowanych obsad zostanie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej Okręgu PZW w Słupsku. Organizator nie zapewnia łodzi. Każdy zawodnik musi posiadać siatkę wędkarską z obręczami i podbierak. Zawodnik ma prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika elektrycznego lub spalinowego. Maksymalna moc silników  nie jest określona. Jednostki pływające mogą się poruszać z maksymalną szybkością do 35 km/h. Obsadę jednostki pływającej obowiązują przepisy żeglugi na wodach śródlądowych.

 

 1. Zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska, nr tel. nazwą kola lub klubu, wskazaniem dysponenta łodzi należy przekazać do 26 sierpnia do biura ZO PZW w Słupsku ul. 3Maja 65A.tel 59 84-36-341 fax 59 84-36-341 mail pzwslupsk@wp.pl

 

6.Za udział w zawodach o mistrzostwo okręgu koszty uczestnictwa swoich zawodników pokrywają kluby i koła. Opłatę startową w wysokości  100,00 zł należy przekazać do 26 sierpnia na konto Klubu DORADO z adnotacją „Mistrzostwa Okręgu 2015” Klub Spinningowy DORADO;  Ul. Słowackiego 3; 77-300 Człuchów PKO BP: 47 1020 4665 0000 3602 0027 1676

 1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Ośrodku WOPR Człuchów.
 2. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy organizują we własnym zakresie. W okolicy zbiornika znajduje się kilka ośrodków wypoczynkowych oferujących zakwaterowanie i wyżywienie np.:

-Ośrodek wypoczynkowy OSIR Człuchów ul.Szkolna 1 tel. 59 83 42 553

– Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie ul. Koszalińska 2a tel. 59 83 43 492

Łódzki Ośrodek Wczasowy w Rychnowach tel. 59 83 23 360

9.Wszystkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela kol. Wojciech Jażdżewski Tel. kom. 663556517 i kol. Mirosław Ścibisz tel. Kom.602129293

Za Kapitanat Sportowy

Józef Janowski

Wiceprezes ZO PZW

Towarzyskie zawody spinningowe o Puchar klubu DORADO odbyły się w dniach 20-21.06.2015r. na jez. Krępsko i Szczytno.

Dzień I rozpoczęcie zawodów godz 7:00 zakończenie 13:00 Krępsko.

Dzień II rozpoczęcie zawodów godz 7:00 zakończenie 13:00 Szczytno.

Sędzia główny zawodów Wojciech Jażdżewski.

Punktowane ryby to szczupak i okoń:

*Szczupak- 500 pkt. +50 pkt. za każdy rozpoczęty cm

*Okoń- 200 pkt. +20 pkt. za każdy rozpoczęty cm

Wyniki:

Grzegorz

 

 

 

 

 

Pierwsze miejsce Grzegorz Kondrad łącznie pkt. 1380

Wojtek

 

Drugie miejsce Wojciech Jażdżewski łącznie pkt. 1700

Mirek

Trzecie miejsce Mirosław Ścibisz łącznie pkt. 800

Zawody odbyły się w miłej i rodzinnej atmosferze. Zarząd klubu DORADO dziękuje wszystkim uczestnikom zawodów i zaprasza na kolejne, o których powiadomi na stronie klubu.

Z wędkarskim pozdrowieniem Zarząd Klubu DORADO

 

W dniu 30-31.08.2014 zostały rozegrane Indywidualne Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Słupskiego w kategorii Seniorów na jez. Rychnowskim

DSCF1816

 

Gospodarzem i organizatorem zawodów był nasz klub WKS DORADO.

DSCF1810

 

Na starcie stanęło 16 zawodników z naszego Okręgu , którzy przez 2 dni , w dwóch turach trwających po 7 godzin walczyli o tytuł Mistrza Okręgu.

DSCF1813

 

W zawodach złowiono 127 wymiarowych okoni i 3 wymiarowe szczupaki.

DSCF1815

Największy szczupak zawodów – 75 cm , złowiony przez kolegę Grzegorza Jankowskiego z Miastka.DSCF1818

Największy okoń zawodów – 30 cm , złowiony przez kolegę Krzysztofa Duńca z Człuchowa.

Pierwsza Trójka Zawodów

DSC00090

I miejsce – Mirosław Ścibisz – 2450 pkt.  Mistrz Okręgu Słupskiego 2014/2015

DSC00091

II miejsce – Ireneusz Kurkin – 1730 pkt. I Wicemistrz Okręgu Słupskiego 2014/2015

DSC00092

III miejsce – Krzysztof Duniec – 1600 pkt. II Wicemistrz Okręgu Słupskiego 2014/2015

Wyniki Spinningowych Mistrzostw Okręgu

Z wędkarskim pozdrowieniem Zarząd Klubu DORADO

OGŁOSZENIE

Posted: 25/08/2014 by wwksdorado in zawody - historia

Zarząd Okręgu PZW Słupsk oraz Zarząd Klubu WKS Dorado informują , ze w dniach 30-31.08.2014 odbędą się na jeziorze Rychnowskim Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie spinningowym parami z łodzi. W związku z tym obowiązuje zakaz połowu ze środków pływających w dniu 30.08.2014 w godzinach 8:00-14:00 i 31.08.2014 w godzinach 8:00-14:00.

                                                                                                                                                                            Zarząd Okręgu PZW Słupsk

                                                                                                                                                                    Zarząd Klubu WKS Dorado

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

            Mistrzostwa Okręgu Słupskiego PZW  w Wędkarstwie Spinningowym

 

Zarząd Okręgu PZW w Słupsku informuje, że zgodnie z kalendarzem okręgowych imprez sportowych w dniach 30-31.08.2014r. odbędą się Spinningowe Mistrzostwa Okręgu na jeziorach Rychnowskim i Łazienkowskim. Organizacja i przeprowadzenie zawodów zostaje powierzona Klubowi WKS DORADO Człuchów. W mistrzostwach mają prawo startu ubiegłoroczny Mistrz Okręgu oraz reprezentanci Kół i Klubów Okręgu Słupskiego.

I. Zasady sportowe i organizacyjne.

 1. Zawody zostaną rozegrane na „żywej rybie” w klasyfikacji indywidualnej bez podziału na kategorie wiekowe , w dwóch sektorach i dwóch turach po 6 godz. każda.
 2. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o aktualne przepisy zawarte w „Zasadach organizacji sportu kwalifikowanego PZW”.
 3. Drużyny lub zawodnicy startujący indywidualnie zgłaszają się na zawody z własnymi łodziami, wyposażonymi w środki bezpieczeństwa oraz gaśnice. Każdy zawodnik musi posiadać siatkę wędkarską z obręczami i podbierak.
 4. Zgłoszenie przez zawodnika, że jest dysponentem łodzi jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dolosowanie drugiego zawodnika.
 5. Podczas trwania zawodów można używać silników spalinowych o mocy do 10kW.
 6. Ryby punktowane na zawodach

Szczupak- 50cm-750pkt.+50pkt za każdy dodatkowy cm.

Okoń- 18cm.-50pkt.+20pkt. za każdy dodatkowy cm.

Nie obowiązują limity ilościowe punktowanych gatunków ryb.

 1. Zawody rozegnane zostaną na dwóch jeziorach

Rychnowskim- sektor A

Łazienkowskim- sektor B

 1. Losowania zawodników na sektory i do łodzi zostaną przeprowadzone      komputerowo, ogłoszone i opublikowane przed każdą tura zawodów.
 2. Wszystkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela kol. Wojciech Jażdżewski Tel. kom. 663556517
 3. Organizator nie zapewnia łodzi

 II. Zasady finansowania.

Koszt uczestnictwa (obowiązkowa opłata startowa) od zawodnika wynosi 100zł. z możliwością zakwaterowania na ośrodku Łódzkim (baza zawodów) to 160zł od zawodnika- zakwaterowanie od 29.08.2014r. do 31.08.2014r. Baza zawodów to Łódzki Ośrodek Wczasowy nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie, dojazd do ośrodka drogą krajową nr. 22 kierunek Chojnice. Zgłoszenia imienne należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2014r. w biurze ZO PZW w Słupsku ul. 3Maja 65A. Opłatę startową 100zł (bez zakwaterowania) lub 160zł    (z zakwaterowaniem) od zawodnika należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2014r. na konto Klubu DORADO z adnotacją „Mistrzostwa Okręgu 2014”

Nr. konta:

Klub Spinningowy DORADO

Słowackiego 3

77-300 Człuchów

PKO BP: 47 1020 4665 0000 3602 0027 1676

 

W zgłoszeniach prosimy podać kto jest dysponentem łodzi.

W przypadku nie przybycia zgłoszonej ekipy wniesione opłaty nie będą zwracane.

 

III. Harmonogram zawodów.

 

29.08.2014r. (Piątek)

 

Godz. 18:00-21:00- otwarcie sekretariatu, przyjmowanie ekip z zakwaterowaniem na ośrodku.

30.08.2014r. (Sobota)

Godz. 06:00-07:00- zbiórka zawodników na ośrodku Łódzkim śniadanie i wodowanie łodzi.

 1. 07:00-07:15- rejestracja zawodników, przegląd łodzi i wyposażenia.
 2. 07:15-07:30- odprawa sędziowska.
 3. 07:30-08:00- wypłynięcie na sektory i przygotowanie do I tury.
 4. 08:00-14:00- czas trwania I tury zawodów.
 5. 14:00-14:30- spłynięcie zawodników z sektorów.
 6. 14:30-15:00- powrót zawodników z łodziami na ośrodek.
 7. 15:00-16:30- obiad, praca komisji sędziowskiej.
 8. 16:30- ogłoszenie wyników I tury.
 9. 19:00- ognisko.

 31.08.2014r.(Niedziela)

Godz. 06:00-07:00- zbiórka zawodników na ośrodku Łódzkim śniadanie i wodowanie łodzi.

 1. 07:00-07:30- odprawa sędziowska.
 2. 07:30-08:00- wypłynięcie na sektory i przygotowanie do II tury.
 3. 08:00-14:00- czas trwania II tury zawodów.
 4. 14:00-14:30- spłynięcie zawodników z sektorów.
 5. 14:30-15:00- powrót zawodników z łodziami na ośrodek.
 6. 15:00-16:30- obiad, praca komisji sędziowskiej.
 7. 16:30- ogłoszenie wyników II tury i całych zawodów.
 8. 17:00- zakończenie zawodów

 

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w harmonogramie zawodów.

 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich chętnych na zawody i gwarantujemy miłą i wesołą atmosferę.

 

 

Z wędkarskim pozdrowieniem

Zarząd Klubu Dorado

MAPKA DOJAZDOWA

 

 

 

Dnia 11.05.2014 na jez. Rychnowskim rozegrano zawody spinningowe o puchar WWKS DORADO.

thumb

W zawodach wystartowało 22 zawodników.

thumb2

 

thumbs3

 

thumb4

 

Po 7 godz. zmagań z silnym wiatrem i deszczem wyłoniono zwycięzców. Łącznie w zawodach złowiono 5 wymiarowych szczupaków i 10 wymiarowych okoni.

thumb5

Kolega Mirosław Ścibisz złowił największego szczupaka o długości 75 cm

thumb6

Kolega Janusz Bojanowski złowił największego okonia o długości 46,5 cm

Wyniki

 1. Rodnik Mirosław z Chojnic                                  3090 pkt. 
 2. Ścibisz Mirosław z Człuchowa                            2700 pkt.
 3. Bojanowski Janusz z Chojnic                               1390 pkt.
 4. Jażdżewski Andrzej z Człuchowa                        600 pkt.
 5. Czarnecki Stanisław z Bobolic                               480 pkt.
 6. Kuźniak Marian z Koczały                                         240 pkt.
 7. Litka Roman  z Przechlewa                                      200 pkt.

 

thumb7

Zwycięzcy zawodów.

 

Po wręczeniu pucharów, dyplomów i małych upominków, przy milej i wesołej atmosferze zawodnicy zjedli ciepły posiłek i rozjechali się do domów. Zarząd klubu DORADO dziękuje wszystkim uczestnikom zawodów za miłą zabawę i zaprasza serdecznie na kolejne zawody.

Pozdrawiamy.